to home
0 0 0 0  

โครงการซีพีสานฝันปันโอกาส พาเยาวชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในโครงการไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ชมกายกรรมระดับโลก Cirque DU Soleil (เซิร์ค ดู โซเลย์)
โครงการซีพีสานฝันปันโอกาส พาเยาวชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในโครงการไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ชมกายกรรมระดับโลก Cirque DU Soleil (เซิร์ค ดู โซเลย์)
โครงการ ซีพีสานฝันปันโอกาส ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ เข้าชมฟุตบอลกับทีมลิเวอร์พูล
โครงการ ซีพีสานฝันปันโอกาส ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ เข้าชมฟุตบอลกับทีมลิเวอร์พูล
พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี และประธานมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่างวันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2557
พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี และประธานมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2557
“มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท” พาสื่อดูโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน ตชด.นเรศวรป่าละอู
“มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท” พาสื่อดูโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน ตชด.นเรศวรป่าละอู
ซีพีเอฟ จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “สัตวแพทย์อาสาอาเซียน” ต่อเนื่องปีที่ 3
ซีพีเอฟ จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “สัตวแพทย์อาสาอาเซียน” ต่อเนื่องปีที่ 3
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทจับมือแม็คโคร มอบโครงการไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทจับมือแม็คโคร มอบโครงการไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน


 

 

 

Copy Right 2005-2006 โดยมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท พัฒนาโดยพัฒนาธุรกิจสำนักพัฒนาองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์   
Login  |