to home
0 0 0 0  

มูลนิธิฯ ร่วมประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ขึ้น ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โภชนาการดีถ้วนหน้า ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ”
มูลนิธิฯ ร่วมประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ขึ้น ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โภชนาการดีถ้วนหน้า ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ”
ด้วยสำนึกในพระมหากุรณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งในประเทศ และโครงการร่วมมือ...
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทสนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “CP-TRUE One Young World Summit 2015 Leaders Workshop 2”
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทสนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “CP-TRUE One Young World Summit 2015 Leaders Workshop 2”
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “CP-TRUE One Young World Summit 2015 Leaders Workshop 2” โดยการพาเหล่าผู้นำรุ่นใหม่ ของเครือ...
โครงการซีพีสานฝันปันโอกาส พาเยาวชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในโครงการไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ชมกายกรรมระดับโลก Cirque DU Soleil (เซิร์ค ดู โซเลย์)
โครงการซีพีสานฝันปันโอกาส พาเยาวชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในโครงการไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ชมกายกรรมระดับโลก Cirque DU Soleil (เซิร์ค ดู โซเลย์)
ซีพีสานฝัน ปันโอกาส” สู่เด็กนักเรียนในชนบทที่ห่างไกล จัด 1,000 ที่นั่งพิเศษให้นักเรียน โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในโครงการไก...
โครงการ ซีพีสานฝันปันโอกาส ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ เข้าชมฟุตบอลกับทีมลิเวอร์พูล
โครงการ ซีพีสานฝันปันโอกาส ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ เข้าชมฟุตบอลกับทีมลิเวอร์พูล
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทได้สานความฝันของเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ โดยน้องๆที่รัก กีฬาฟุตบอล และมีความฝันจะได้ชื่นชมฟุตบอลกับทีมระดั...
พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี และประธานมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี
พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี และประธานมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท เดินทางไปตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการห้วยองคตอันเนื่อง...
“มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท” พาสื่อดูโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน ตชด.นเรศวรป่าละอู
“มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท” พาสื่อดูโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน ตชด.นเรศวรป่าละอู
18 มีนาคม 2558 มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ พาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศว...


 

 

 

Copy Right 2005-2006 โดยมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท พัฒนาโดยพัฒนาธุรกิจสำนักพัฒนาองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์   
Login  |