to home
0 0 0 0  

พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี และประธานมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่างวันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2557
พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี และประธานมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2557
“มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท” พาสื่อดูโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน ตชด.นเรศวรป่าละอู
“มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท” พาสื่อดูโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน ตชด.นเรศวรป่าละอู
ซีพีเอฟ จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “สัตวแพทย์อาสาอาเซียน” ต่อเนื่องปีที่ 3
ซีพีเอฟ จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “สัตวแพทย์อาสาอาเซียน” ต่อเนื่องปีที่ 3
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทจับมือแม็คโคร มอบโครงการไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทจับมือแม็คโคร มอบโครงการไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มอบโครง...
มูลนิธิฯมอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนที่ 466
มูลนิธิฯมอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนที่ 466
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท มอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน แห่งที่ 466เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นายณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการผู้จัดการอ...Copy Right 2005-2006 โดยมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท พัฒนาโดยพัฒนาธุรกิจสำนักพัฒนาองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์   
Login  |