to home
0 0 0 0  

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มอบโครง...
มูลนิธิฯมอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนที่ 466
มูลนิธิฯมอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนที่ 466
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท มอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน แห่งที่ 466เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นายณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการผู้จัดการอ...
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท-ซีพีเอฟ-แม็คโคร ร่วมมอบทุน"โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน"
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท-ซีพีเอฟ-แม็คโคร ร่วมมอบทุน"โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน"
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 นายนัทธี บุญสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติมาในพิธีมอบทุน ใน"โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลา...
ฯพณฯ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท เป็นประธานการประชุมวิสามัญ ครั้ง 1/2557
ฯพณฯ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท เป็นประธานการประชุมวิสามัญ ครั้ง 1/2557
พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ ประธานกรรมการ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และคุณธนินท์ เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมวิสามัญ คร...
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และ บจ.ข้าว ซี.พี. จัดงานวัน โครงการสมาชิกเกษตรกร   ครั้งที่ 6 จ.บุรีรัมย์
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และ บจ.ข้าว ซี.พี. จัดงานวัน โครงการสมาชิกเกษตรกร ครั้งที่ 6 จ.บุรีรัมย์
วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และ โรงสีข้าวบุรีรัมย์ โดย บจ. ข้าว ซี.พี. จัดกิจกรรมภายใต้งาน “โครงการสมาชิกเกษตรกร ครั้งที่ 6” จ.บุ...
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทร่วมจัดนิทรรศการ จุดประกายความคิด งาน CSR ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทร่วมจัดนิทรรศการ จุดประกายความคิด งาน CSR ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ได้รับเกียรติให้ร่วมจัดนิทรรศการ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติการร่วมกั...Copy Right 2005-2006 โดยมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท พัฒนาโดยพัฒนาธุรกิจสำนักพัฒนาองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์   
Login  |