to home
0 0 0 0  

มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท-ซีพีเอฟ-แม็คโคร ร่วมมอบทุน"โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน"
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท-ซีพีเอฟ-แม็คโคร ร่วมมอบทุน"โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน"
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 นายนัทธี บุญสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติมาในพิธีมอบทุน ใน"โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลา...
ฯพณฯ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท เป็นประธานการประชุมวิสามัญ ครั้ง 1/2557
ฯพณฯ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท เป็นประธานการประชุมวิสามัญ ครั้ง 1/2557
พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ ประธานกรรมการ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และคุณธนินท์ เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมวิสามัญ คร...
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และ บจ.ข้าว ซี.พี. จัดงานวัน โครงการสมาชิกเกษตรกร   ครั้งที่ 6 จ.บุรีรัมย์
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และ บจ.ข้าว ซี.พี. จัดงานวัน โครงการสมาชิกเกษตรกร ครั้งที่ 6 จ.บุรีรัมย์
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทร่วมจัดนิทรรศการ จุดประกายความคิด งาน CSR ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทร่วมจัดนิทรรศการ จุดประกายความคิด งาน CSR ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
งานบรรยายธรรม โดยพระอาจารย์ชายกลาง วัดพระราม ๙ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๕๗
งานบรรยายธรรม โดยพระอาจารย์ชายกลาง วัดพระราม ๙ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๕๗
วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557  มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ได้จัดบรรยายธรรม ที่ ศุนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรห้วยทรายฯ จ.เพชรบุรี  เรื่อง ล้านรอยจูบของแม...
ผลสำเร็จของมูลนิธิฯ กับนักเรียนทุนรุ่นที่ 2
ผลสำเร็จของมูลนิธิฯ กับนักเรียนทุนรุ่นที่ 2
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นายบดินทร์ แก้วขาว นักเรียนทุนของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท เข้ารับปริญญาบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย...
    Copy Right 2005-2006 โดยมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท พัฒนาโดยพัฒนาธุรกิจสำนักพัฒนาองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์   
Login  |