ผลสำเร็จของมูลนิธิฯ กับนักเรียนทุนรุ่นที่ 2
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นายบดินทร์ แก้วขาว นักเรียนทุนของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท เข้ารับปริญญาบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต...
 มูลนิธิฯกับกิจกรรมค่ายสร้างเสริมคุณธรรมนำเยาวชนรักษ์สหกรณ์ ณ สหกรณ์หุบกะพง จ.เพชรบุรี
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2557 มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรมค่ายสร้างเสริมคุณธรรมนำเยาวชนรักษ์สหกรณ์ ในโครงการพระราชด...
 โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริกับภาระกิจตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาท ของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์
เมื่อเวลา 14.39 น. วันที่ 1 มกราคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจาก พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวห...
0
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
 

 
หน่วยงานสนับสนุน
Japanese chamber of commerce กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน กรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม
 Copy Right 2005-2006 โดยมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท พัฒนาโดยพัฒนาธุรกิจสำนักพัฒนาองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์