to home
0 0 0 0  

นักเรียนทุนมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท เข้ารับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นักเรียนทุนมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท เข้ารับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นักเรียนทุนในโครงการฯของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท นายกรวิชย์ เข็มกลัด นักเรียนทุนมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ได้เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมา...
Mr.Phan Van Mai รองเลขาธิการพรรคประจำจังหวัด BEN TRE  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เยี่ยมชมงานด้านพัฒนาสังคม  ของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2559
Mr.Phan Van Mai รองเลขาธิการพรรคประจำจังหวัด BEN TRE สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เยี่ยมชมงานด้านพัฒนาสังคม ของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2559
คณะผู้บริหารจังหวัด Ben Tre ศึกษาดูงาน "โครงการเกษตรสันติราษฎร์” การสร้างรายได้เสริมให้กับตำรวจชั้นผู้น้อยที่รายได้ไม่เพียงพอสำหรับครอบครัว รวมไปถึงคว...
 มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท  กับงานชุมชน สังคม
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท กับงานชุมชน สังคม
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ และเหล่าพนักงานได้ร่วมก่อตั้ง "มูลนิธิพัฒนาชี...
ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน แก่โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล จังหวัดชุมพร
ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน แก่โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล จังหวัดชุมพร
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท จัดพิธีส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน แก่โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อเป็...
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท กับโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท กับโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทฯ สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาห...
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ส่งเสริมโรงเรียนตามถิ่นทุรกันดารให้ได้บริโภคไข่ไก่ อาหารที่อุดมไปด้วยประโยชน์แบบยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ส่งเสริมโรงเรียนตามถิ่นทุรกันดารให้ได้บริโภคไข่ไก่ อาหารที่อุดมไปด้วยประโยชน์แบบยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทส่งมอบ โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อาหารกลางวันนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี เป็นโรงเ...


 

 

 

Copy Right 2005-2006 โดยมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท พัฒนาโดยพัฒนาธุรกิจสำนักพัฒนาองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์   
Login  |